Osobní životní mapa

vocabulary9.jpg

Osobní životní mapa je sebepoznávací technika pochopení a ovládnutí vlastního příběhu.

Osobní životní mapa způsob, jak odhalit čas vzniku a příčinu bloků ve svém životě.

Osobní životní mapa umožňuje nalezení našich předností a jejich použítí v následujícím ča­se.

Osobní životní mapa nám umožní projít svým životem a do bodu početí, odhodit nevýznamné a vrátit se do přítomnosti s čistou hlavou.

Osobní životní mapa je snadným podkladem pro zahájení smysluplného života bez bludných kruhů.