knoflikNahoru peramost.cz
tlačítko návratu

Realizace

Test osobních předpokladů

Není třeba v tom hledat nějaké duchovní háčky. Buď je moje pozornost přitahována něčím vnějším, protože ještě nemám dost - výzev, zkušeností, zážitků, požitků, prožitků, medailí, zadostiučinění apod., nebo jsem. Čím méně mě přitahuje zdánlivě vnější, tím jednodušší je být. To je celé.

Vítej odvážná mysli

Přiřaď jednotlivým řádkům na kolik procent tvrzení odpovídá tvým postojům.

Výsledkem je přehledné utřídění osobních dogmat (strnulosti mysli) a jejich síly (vlivu na prožívání se jako někdo/něco).
Notorickým hledačům pravdy test ukáže, jaké tendence je nutí motat se a hledat, místo aby jednoduše byli.

Chapter One

Tendence Lidské Mysli

1. Psychické Existence

2. Vitality

3. Vlastnění

4. Lásky

5. Společenská

6. Sebeuplatnění

7. Činnosti

Každá tendence má získávacíobranné působení

Chapter Two

Získávací Působení Tendencí

Život má mít řád. Kdyby měl každý bezchybné názory a návyky jako já, byl by svět dokonalý.

%

Potřebuji zábavu a psychickou pohodu. Nuda je pro mě zakázané slovo.

%

Zdraví je pro mě až na prvním místě. Pravidelně cvičím a orientuji se ve zdravé výživě.

%

Miluji dobré jídlo a pití. Jedení mě uspokojuje. Jím a vařím víc, než potřebuji.

%

Toužím mít co největší výběr oblečení a vybavení domácnosti. Miluji nové věci. Staré věci nevyhazuji, mohou se hodit.

%

Pečlivě se starám o všechny věci. Miluji řád, pořádek, uklizenost. Nakupuji kvalitu, která vydrží. Chci vypadat prestižně.

%

Toužím po hezké, bdělé a perspektivní milující osobě, se kterou bych si rozuměl(a).

%

Toužím po sexu s fyzicky přitažlivým protějškem.

%

Toužím mít vlastní rodinu a děti. Chci se o ně starat a vychovávat je.

%

Rodina je pro mě nejdůležitější věc na světě. Miluji rodinné sešlosti.

%

Chci mít kamaráda/kamarádku, který/která mi bude rozumět a mohu se mu/jí s čímkoli svěřit.

%

Chci být součástí nějaké skupiny a cítit, že mě berou.

%

Chci dělat práci, kterou umím na 130 procent.

%

Jsem rád(a) středem pozornosti. Chci být uznáván/uznávaná.

%

Mám spoustu pracovních plánů a nápadů. Nesnáším flákače.

%

Nesvoboda

díky věnování pozornosti získávacímu působení tendencí:

%

Chapter Three

Obranné Působení Tendencí

Nesnáším změny, překvapení a neznámo.

%

Za každou cenu se vyhýbám nepříjemným situacím.

%

Bojím se nemocí, kontroluji svůj zdravotní stav, dbám na prevenci.

%

Bojím se hladu a žízně. Spolehlivě se najím jen u maminky nebo když vařím já.

%

Hlídám si finanční výdaje, snažím se zabezpečit proti nekalým živlům i náhodám. Mám pojištěné všechno možné.

%

Moje věci jsou jako nové. Lepší nic nepůjčovat, protože si nikdo ničeho neváží.

%

Bojím se, že přijdu o svoji lásku. Žárlím.

%

Sex je pro mě až na prvním místě. Duševní láska mě nezajímá. Bojím se, že přijdu o možnost soulože.

%

Mám strach ze všeho, co může oslabit naši rodinu.

%

Bojím se hádek a problémů v příbuzenstvu. Snažím se všechno urovnat, i kdyby to mělo být jen na oko.

%

Bojím se samoty. V případě samoty hledám „parťáka“.

%

Nedokážu vydržet sám/sama se sebou. Organizuji si volnočasové aktivity.

%

Držím se zpátky, protože mám obavy z vlastní neschopnosti.

%

Bojím se, že mě ostatní přestanou uznávat. Mám problém přiznat vlastní chybu.

%

Mám odpor k neschopnosti, neznalosti, plýtvání časem a vyrušování při práci.

%

Nesvoboda

díky věnování pozornosti obrannému působení tendencí:

%

Chapter Four

Celková Nesvoboda

%

Chapter Five

Celková Svoboda

%

A přesto jsi svobodný/á na 100 procent.
Jak je to možné?

Chapter Six

Nedostatek Rozlišování

„U paty stromu je slastný stín. Venku na slunci panuje prudký žár. Člověk putující venku vchází do stínu, aby se ochladil. Po krátké chvíli znovu vyjde ven, ale není schopen snášet žár, a tak se vrací zpět k patě stromu. Tímto způsobem pokračuje dále, vychází ze stínu do žáru slunce a vrací se [zpět] ze slunce do stínu. Člověk, který si počíná tímto způsobem, nemá dostatek rozlišování. Ale kdo rozlišuje, neopouští stín.“

„Co je nazýváno světem, je pouze myšlení, [protože vše, co jako svět poznáváme, není nic jiného, než série mentálních představ či myšlenek, které naše mysl vytváří svojí silou představivosti]. Když zmizí svět, tj. když ustane myšlení, [naše] mysl zažívá štěstí; když se svět objeví, zažívá neštěstí.“

(Dvě citace ze 14. odstavce Nan Yar)

Chapter Seven

Dík Čau


Zdroje

„The secret was finally revealed to me.“ (pilot z Malý princ od Exupéryho)
Rozdělení je podle přednáškových materiálů Rudolfa Skarnitzla,
vyjádřit jednotlivé tendence jsem si dovolil osobně
Nan Yar - Šrí Ramana Mahariši - Kdo jsem já