Podpora talentů 2012

article78.jpg

Podpora talentů Plzeňského kraje – 2012

Koncem měsíce srpna a začátkem měsíce září vytváříme historicky první oficiální účelové uskupení střediska PERAMOST, tentokrát s úkolem zabezpečit sportovně zábavný program všem odbornostním skupinám talentovaných žáků Plzeňského kraje.

K 22. srpnu jsme zhruba v polovině akce a o tom, že jde o mimořádně nadané žáky, kteří ale současně vyžadují mimořádně osobní a profesionální přístup, není pochyb. Celý projekt je o to zajímavější, že skupiny jsou složeny z různých oborů. Naleznete zde hudebníky, přírodovědce, zeměpisce, jazykáře, umělce a jiné. V takovém složení a v takovém stupni přirozené inteligence každého žáka lze z pedagogického a psychologického hlediska nalézt velmi citelné, někdy až nevypočitatelné, rozdíly v chování a reakcích jednotlivců. A zejména při sportovních aktivitách, kde se každý takříkajíc „odkope“ a netuše odhalí i své stinné stránky. Proto náš tým zvolil hned od prvního dne taktiku intuiční volby aktivit s dynamickým přístupem ke skupině, v závislosti na celkovém vývoji situace.

Splnění úkolu jsme vytyčili jasným cílem: fyzicky neublížit, pobavit a uvolnit, stmelit.

Fyzicky neublížit – některé sportovní bloky jsou večerní a probíhají např. po celodenním trmácení zeměpisné skupiny. Vhodnou rozcvičkou a důrazem na nepřetěžování žáků během her předcházíme zbytečným úrazům.

Pobavit a uvolnit – veškeré úsilí věnujeme uvolnění přes den písemně a dovednostně zatěžovaných dětí, aby odcházely do dalšího programu s tzv. čistou hlavou. Podle charakteristiky skupiny vhodně kombinujeme pohybové a psychologické hry.

Stmelit – ne všichni znají všechny a při takových setkáních mnohdy vznikají vazby a přátelství na celý život. Tak proč proces malinko neurychlit.

Máme za sebou již čtyři bloky a ještě nedošlo ke strnulému opakování aktivit a časového harmonogramu. Naše úsilí došlo tak daleko, že jsme z chodu modifikovali hru kin-ball na mnohem zábavnější a pro početnější týmy dostupnější hru.

Závěrem ještě pár slov o projektu Podpora talentů

Jedním z cílů projektu je všeobecné budování rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílovou skupinou jsou mimořádně nadaní žáci ZŠ a SŠ, kteří se umístili na nejvyšších místech v krajských kolech předmětových a uměleckých soutěží. Akce se zároveň dotýká i pedagogických pracovníků, kteří žáky připravují.

Přínosem je již samotný pobyt mezi žáky, kteří se vědomostně a dovednostně vymykají šedému průměru. Pro pedagogy jde zejména o výměnu informací, seznámení se s novými trendy výuky a přístupu k nadprůměrným dě­tem.

Stránky projektu Podpora talentů naleznete ZDE.

(lu)