CD JANIG - hudba pro pohlazení vaší duše

article53.jpg

Doc. PhDr. Janka Spišiaková a Doc. PhDr. Igor Spišiak – JANIG

– psychorelaxačné služby – (relaxačná hudba, antistresové programy)

M.M.Hodžu 14, 960 01 Zvolen, SR, tel./fax: 00421 45 5335412, mobil +421 903 635090, e-mail: spisiak@post.sk

IČO: 31246061, IČ DPH: SK 1020742052

  Leták v .pdf ke stažení

Ponukový list relaxačnej hudby JANIG.

Od roku 1992 sa venujeme vydávaniu relaxačnej hudby . Pokiaľ vieme, nerobí to v tejto podobe nikto iný na Slovensku. Robíme hlavne výber a hudobnú dramaturgiu z množstva zahraničných a domácich skladieb, ktoré majú muzikoterapeutický účinok. V niektorých zostavách hudbu citlivo mixujeme s prírodnými zvukmi. Autorské práva máme ošetrené cez SOZA a SLOVGRAM. Krátke ukážky z nášho vydavateľstva JANIG (JANa, IGor) si môžete pozrieť i vypočuť na www.monada.sk (v časti e-shop), www.esoterickyobchudek.cz (relaxační a meditační hudba – JANIG),
www.zdravysvet.sk ( Produkty – Hudba – meditačná a relaxačná).

CD JANIG

1. TÓNY SNOV (65 min. – 10 skladieb)

v posledných desiatich rokoch najpredávanejšie relaxačné CD na Slovensku (aj v Artforum Ostrava ,vo Fontáne Olomouc a v Aure Vsetín) – začína šumením morských vĺn z ktorých sa potupne vynára krásna hudba (Kobialka), more sa postupne stráca a znie len hudba. Ku koncu skladby sa more opäť vracia a vychádza z neho ďalšia krásna skladba (R. Wakeman). Od 6. skladby začína lesný motív s kukučkou a zurčaním lesného potoka. Všetky skladby vytvárajú kontinuálne hudobné pôsobenie aj keď sú od rôznych autorov – sú pomalé, no nie depresívne, každá skladba má silné emocionálne pôsobenie a krásnu melódiu. Vhodné k relaxačným cvičeniam, masážam, meditáciám, do kozmetických salónov .....

2. TÓNY SRDCA (65 min. – 10 skladieb)

podobne ladená relaxačná zostava ako CD Tóny snov, len prírodné zvuky sa tu objavujú v podobe lesného potoka a spevu vtáčkov. (nie sú však pri každej skladbe) – zostava pôsobí upokojujúco, mäkko, je v nej hodne hlbokých meditačných tónov. Vhodné na hudobné podfarbenie relaxácie, k predspánkovej relaxácii, k masážam, pre chvíle odpočinku.

3. TÓNY LÁSKY (65 min. –10 skladieb)

romanticko-relaxačná hudba – pôsobí emotívne, je trochu náročnejšia ako dve predchádzajúce zostavy. Prostredníctvom hudby F. Biroša vstupujeme do dimenzíí, ktoré sa výrazne líšia od každodenných momentov nášho života. Jeho hudba je zrkadlom jeho vnútorných pocitov, jeho hudobným stvárnením lásky v jej rôznych zážitkových rovinách (Láska ako Božia prítomnosť, ľudské šťastie i bolesť, tichý dotyk nehy i clivá chvíľa nostalgie, nádej prichádzajúceho svetla do ľudského života.) Pôsobivosť hudby umocňujú sóla živých nástojov (flauta, viola, violončelo, hoboj, gitara, husle). – Niektoré skladby tejto zostavy nie je vhodné počúvať v hlbokých depresiách.

4. TÍŠKO POČÚVAJ (64 minút – 12 skladieb)

Táto hudobná relaxačná zostava je pripravená vo vzťahu k detskému veku, no môže byť „pohladením duše“ pre každého, kto má rád nežné a príjemné melódie. Hudba môže znieť ako tichučké pozadie pri čítaní rozprávok pred spaním, možno ju použiť aj ako hudobnú kulisu k rôznym tvorivým činnostiam dieťaťa. Niektoré skladby sú vhodné k relaxačno- koncentračným cvičeniam, dychovým cvičeniam, pohybovým kreáciám, na uvoľnenie psychického napätia pri problémoch so zajakavosťou, hyperaktivitou a pod. CD sa používa na stovkách materských a základných škôl na Slovensku i na Morave, ale s obľubou ho používajú aj kozmetičky a maséri , pretože sú na ňom obmedzené zvuky tečúcej vody.

5. CESTA K UVOĽNENIU s Ladislavom Chudíkom (65 minút)

Hudobno-slovná relaxácia s upokojujúcim hlasom Ladislava Chudíka je určená pre chvíle preladenia po náročnej psychickej záťaži, no i pre doplňujúcu liečbu rôznych zdravotných potiaží, ktoré sú dôsledkom dlhodobého psychického napätia , (psychosomatické ochorenia, neurózy, depresie, poruchy koncentrácie a sebaovládania, nespavosť a pod. ) Relaxácia je založená na jednotlivých stupňoch Schultzovho autogénneho tréningu, ktorý sa používa aj v psychoterapii. V druhej časti CD (35 minút) je len relaxačná hudba doplnená šumením morských vĺn a zvukmi delfínov.

6. TRBLIETANIE NEHY (76 minút – 12 skladieb)

Prostredníctvom tejto výberovej relaxačnej zostavy Vám chceme ponúknuť nevšedný zážitok z krásy a jemnosti hudby, ktorá je skôr stavom srdca a duše ako rozumu a racionality. Je to hudba, ktorá vytvára pocity nežnosti, rozlet fantázie, môžeme sa pri nej ponoriť do meditácie. Niektoré skladby prinášajú zážitok jemnej nostalgie, no aj povznášajúcej inšpirácie. Muzikoterapeutický účinok niektorých skladieb je umocnený šumením morských vĺn a pôsobivými zvukmi delfínov.

7. TRBLIETANIE NEHY II (72 minút – 12 skladieb)

CD, na ktorom nájdete 72 minút harmonizujúco pôsobiacej relaxačnej a meditačnej hudby. Hudobná zostava je v niektorých častiach doplnená autentickými prírodnými zvukmi (šumenie morských vĺn, dážď, búrka, spev lesného vtáctva a pod.), ktoré umocňujú jej muzikoterapeutický účinok. V prvej polovici CD plynie hudba cez melodicky príjemné a pôsobivé skladby navodzujúce stav pohody a zážitok krásy z počúvania. V druhej polovici je hudba pokojnejšia, meditačnejšia, s výrazným uvoľňujúcim účinkom.

8. HARMÓNIA – relax music (60 minút – 11 skladieb)

Hudobná relaxačná zostava navodzujúca pocit uvoľnenia prostredníctvom krásnych, lyrických , snivých, či meditatívnych melódií. Niektoré skladby sú doplnené autentickými prírodnými zvukmi (štebotanie vtáčkov, letná lúka so zvukmi cvrčkov).

9. DOTYKY DUŠE – (67 minút – 15 skladieb) krásna novinka

V hudobnej relaxačnej zostave nájdete veľa príjemných a pôsobivých melódií, ktoré sa môžu jemne dotknúť Vašej duše. Jednotlivé skladby ponúkajú pohodu, radosť, pokoj, uvoľnenie. Hudobná zostava začína zvukmi mora a skladbou „Mystický tanec.