Ideální logo pro Zdenu

article455.jpg

<( předchozí ) … ( další obraz )>

pro zvětšení „roztáhni obrazovku“

Intuitivní vektorová grafika pro Zdenu

v elektronické podobě

ve formátu .svg pro webové stránky bez ztráty kvality obrázku při jakémkoli zvětšení

to si můžete vyzkoušet na PC podržením klávesy Ctrl a rolováním kolečkem myši od sebe
nebo na dotykáči roztažením jak to znáte

SVG umožňuje rychlou změnu barev křivek a výplní a obrysů ploch v obrázku

rok tvorby 2019


Zadání grafiky

„Ideální osobní logo na budoucí webovky adresátky - masáže, terapie a prodej čínských hubek.“

Esence grafiky

„Vím“


Výklad

Základnou loga je písmeno Z, které je Omegou abecedy - koncem cesty. Zároveň je prvním písmenem jména adresátky. Jeho grafické vyjádření je nápadně zenové.

Obsahuje „padlé“ zlaté Áčko (vyjádření jednoty/lehkos­ti/intuice), překryté zatemňovací tupostí/těžkos­tí/instinktem. Je to stejné, jako bílá a černá znaku Jin-Jang.

Zlaté Áčko vyjadřuje expanzi těsně po Velkému třesku, která se časem rozvinula i do lidské bytosti.

Světlo a stín tvoří hrací pole tvarů, které je celou dobu pozorováno – Oko.

Lidské tělo je tmavé barvy. Je tupým tvarem ve stvoření, ale zároveň skrze něj vidí Šiva (pro naše účely Jednota, která je schopna vnímat objekty jako sebe sama). Nejedná se o nedvojnost, která nemá tvar a jméno, protože jenom JE a rozeznává pouze sebe sama.

Hlava siluety a ramena jsou čočkou oka. To je vyjádření intelektuální/dy­namické složky mysli.

Jakmile je tupost překonána, objeví se účel a možnosti. Co tu dělat/tvořit? Individuální mysl zaostřuje pozornost na smysl života a vytváří svou představivostí Žraloka. Silného živočicha bez kostí, odolného rakovině, spolehlivého, protože tenhle rošťák necouvá. Je cílevědomý, má zkušenosti, které umí předat, ale kdo chce tupě fňukat, poslouží k snídani. Pomoci se dostane každému, kdo se rozhodne změnit svá dogmata a vystoupit z tuposti. Žralok svou dynamikou rozhýbe každý sval a každou zatuhlou buňku. Způsobů, jak to udělat, má dost.

Silueta žraloka zároveň nápadně připomíná exotickou houbu. Náhoda? Nikoli. Náhody neexistují.

Čínská medicína tady nebude cizí.

Nelze si nevšimnout, že postava, která tvoří „žraloka“, je více otočena směrem k Velkému třesku (levý okraj padlého Áčka. Už není tažena proudem. Ani materiálním, ezoterickým, duchovním nebo jiným. Dokázala překonat temná dogmata konceptuální mysli a proto si může užívat tvorby. Už žádné békání.