Ideální logo pro Janku

article450.jpg

<( předchozí ) … ( další obraz )>

pro zvětšení „roztáhni obrazovku“

Intuitivní vektorová grafika pro Janku

ve formátu .svg pro webové stránky bez ztráty kvality obrázku při jakémkoli zvětšení
Formát umožňuje rychlou změnu barev křivek a výplní a obrysů ploch v obrázku

to si můžete vyzkoušet na PC podržením klávesy Ctrl a rolováním kolečkem myši od sebe
nebo na dotykáči roztažením jak to znáte

v elektronické podobě

rok tvorby 2019


Zadání grafiky

„Jednoduché a jemné osobní logo, kde bude spojeno velké písmenko J a srdce.“
Využití na webovky jankasrdcem.cz a prezentační materiály

Esence grafiky

„Jemnost a síla“

Výklad

Velké písmeno J je vodou, přístavem (pevným základem), žerdí i vlajkou.

Srdce je kotvou.

Specifický tvar srdíčka symbolizuje dvě osoby spojené vzájemnou důvěrou.

Loď plující proti větru za vlajkou (do přístavu) značí silné rozhodnutí a dovednost zklidnění v chaotickém prostřední. Plout proti větru vyžaduje um a odhodlání. Kosatka (dravost) je stažena, aby nedošlo k otočení a tažení pryč.

Vlajka (pozornost Jéčka) směřuje k lodi.

Jak už bylo napsáno výše, Srdce je kotvou, Jéčko je přístavem.

Loď je zhruba stejně velká jako Jéčko, což symbolizuje rovnost, ale Jéčko stále tvoří základnu/vodu, po které loď může plout.
Zároveň nad lodí drží ochranná křídla.

Plocha zaujímaná lodí je větší než plocha zaujímaná Jéčkem. To znamená, že loď, která právě kotví, je důležitější.

To je metaforické vyjádření pracovní atmosféry.

Jemnost a síla