Follow the White Rabbit

article446.jpg

<( předchozí ) … ( další obraz )>

it is time to be happy

Intuitivní vektorová grafika

ve formátu .svg pro webové stránky bez ztráty kvality obrázku při jakémkoli zvětšení
Formát umožňuje rychlou změnu barev křivek a výplní a obrysů ploch v obrázku

to si můžete vyzkoušet na PC podržením klávesy Ctrl a rolováním kolečkem myši od sebe
nebo na dotykáči roztažením jak to znáte

v elektronické podobě

rok tvorby 2018

 

Zadání grafiky

„Bílý králíček pro vstup do utajené sekce stránek pro klienty“