Intuitivní 3D malba Nan Yar - odstavec pátý

article423.jpg

✉ luky@peramost.cz  ☏ 773 622 708

 

najeď (PC) nebo klikni (mob/tab) pro zvětšení

   

První, druhá a třetí osoby

Intuitivní plastikomalba k 5. odstavci díla šrí Ramany Maharišiho
Kdo jsem Já?

v noci svítící (luminiscenční), lakovaný

akryl na plátně 50×100 cm

rok tvorby 2017

Malba je zatím na plátně bez podrámku, proto je vizuálně zmuchlaná.


 
  

Výklad díla

Aby mohla být pozorována druhá a třetí osoba, je potřebná osoba první. Bez první osoby, druhá a třetí nemohou existovat.

V jistém ohledu se může zdát, že si výklad s pátým odstavcem Nan Yar („Co v tomto těle vyvstává jako já, je pouze mysl…“) protiřečí. Při hlubším pochopení zjistíš opak. Mysl staví svoji konstrukci na lži, že první osoba je tělo. Naše chybné ztotožňování se s tělem jako námi nám způsobuje tolik emočního utrpení.

První osoba „já“ sádlí jako iluzorní plamínek uprostřed obrazu.

Druhá osoba „moje tělo“ (=je aktuální forma, která má schopnost vnímat skrze jí příslušející smysly).
Těla mohou mít různé tvary a struktury. Na malbě je výběr z pěti, z nichž jedna je zobrazena jako hvězdná soustava. Může se to zdát jako nesmysl, ale možnosti mysli z pohledu velmi omezeného lidského těla jsou zdánlivě bez hranic.

Třetí osoby jsou světy a objekty, ve kterých se forma zdánlivě pohybuje. Z nějakého důvodu se na malbě vylouply světy „nebe“ a „pekla“. Možná jako ukázka iluze polarity světů. Vidíš ty zástupy individualit, které si představují, že jsou hříšníci čekající na vysvobození? Protože si nejsou vědomi zdroje první osoby.
Je snad svět „nebe“ jednodušší/lehčí než svět „pekla“? Je tam snad méně model? Tak jaký je rozdíl mezi světy a jejich objekty? A kdo to hodnotí? Vidíš? No tak vidíš.

Pokud se iluze první osoby nerozvine do druhých a třetích osob, žádná nebe ani pekla neexistují. Všechno to krmí jen síla představivosti naší mysli a touha věnovat pozornost jiným objektům než sama sobě. Správná otázka je, co je to „naše“. Kdo si tu představuje?

Mít srdce na pravém místě (to je tam, kde si píchneš prstem, když řekneš „já“), znamená vzdát se klamných představ (nálepek) o sobě a být jenom sám sebou, tzn. být.

Kdo jsi?


நானார்?