Nan Yar - 5

article420.jpg

 
 

இந்தத் தேகத்தில் நான் என்று கிளம்புவது எதுவோ அஃதே மனமாம். நானென்கிற நினைவு தேகத்தில் முதலில் எந்தவிடத்திற் றோன்றுகின்ற தென்று விசாரித்தால், ஹ்ருதயத்தி லென்று தெரிய வரும். அதுவே மனதின் பிறப்பிடம். நான், நான் என்று கருதிக்கொண்டி­ருந்தாலுங்கூட அவ்விடத்திற் கொண்டுபோய் விட்டுவிடும். மனதில் தோன்றும் நினைவுக ளெல்லாவற்றிற்கும் நானென்னும் நினைவே முதல் நினைவு. இது எழுந்த பிறகே ஏனைய நினைவுகள் எழுகின்றன. தன்மை தோன்றிய பிறகே முன்னிலை படர்க்கைகள் தோன்றுகின்றன; தன்மை யின்றி முன்னிலை படர்க்கைக ளிரா.

(happinessofbe­ing.com)

plastika ke čtvrtému odstavci nan-yar
     

What rises in this body as ‘I’, that alone is the mind. If [one] investigates in what place the thought called ‘I’ rises at first in the body, [one] will come to know that [it rises] in the heart [the innermost core of oneself, which is what one essentially is]. That alone is the birthplace of the mind. Even if [one] remains thinking ‘I, I’, it will take and leave [one] in that place. Of all the thoughts that appear [or arise] in the mind, the thought called ‘I’ alone is the first [primal, basic, original or causal] thought. Only after this rises do other thoughts rise. Only after the first person appears do the second and third persons appear; without the first person the second and third persons do not exist.

(Bhagaván Šrí Ramana – Nan Yar – z tamilského originálu přeložil do angličtiny Michael James) • Z D R O J • >>>

Co v tomto těle vyvstává jako ‚já‘, je pouze [naše] mysl.
 
Jestliže zkoumáme, na kterém místě v [našem] těle já-myšlenka ponejprv vyvstává, poznáme, že [jako první vyvstane] v [našem] srdci [v nejvnitřnějším jádru našeho bytí]. Srdce samo je místo zrodu [naší] mysli. Dokonce i když vytrváme v myšlení – opakování ‚já‘, ‚já‘, vezme [nás] to a zanechá [nás] to na tomto místě.
 
Ze všech myšlenek, které se objevují [či vyvstávají] v [naší] mysli je jedině já-myšlenka první myšlenkou. Pouze po jejím vzniku vzniknou ostatní myšlenky.
 
Pouze po objevení se první osoby se objeví druhá a třetí osoba; bez první osoby druhá a třetí osoba neexistují.

(z anglického překladu Michaela Jamese přeložil do češtiny Luboš Hladík) • Z D R O J • >>>

  
  výklad plastiko-malby  ⑥ ⑦
⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫
⑬ ⑭ ⑮ ⑯
⑰ ⑱ ⑲

Cvičeníčko

Vyčleň si hodinku jenom pro sebe a opakuj jenom a pouze já.
Jakmile vystoupí jakákoli myšlenka, nevěnuj ji pozornost, tzn. vrať se zpět k první osobě (já).
 
Pozor! I přiřazení těla k já je koncept, takže i v tomto případě se vrať pozorností k myšlence já. Nic jiného nemusíš. Jen si zopákni „já“ jakmile vyvstane cokoli jiného než já myšlenka. Když to drží, tak to nech.
 
Pozor2! Nepřepínej se. Když ucítíš únavu pozornosti, přeruš cvičení a věnuj se běžným činnostem. Po chvíli se vrať k já-myšlence. Jde o to, že mysl je liška podšitá a bude tě prudit únavou a hodnocením únavy. To jsou jen další myšlenky, které se množí jak brabenci. Nemá smysl se s nimi prát, když to očividně nejde.
 
Pravidelnou praxí se pozornost zesílí. Vytrvej a výsledky se brzy dostaví.
 
Kdo jsi?

„Neztrácejte čas pozorováním myslí "druhých“ a reakcí na ně.
Vaše vlastní mysl způsobuje víc problémů
než mysli všech ostatních dohromady."
(Mooji)