Nan Yar - 3

article415.jpg

 
 

சர்வ அறிவிற்கும் சர்வ தொழிற்குங் காரண மாகிய மன மடங்கினால் ஜகதிருஷ்டி நீங்கும். கற்பித ஸர்ப்ப ஞானம் போனா லொழிய அதிஷ்டான ரஜ்ஜு ஞானம் உண்டாகாதது போல, கற்பிதமான ஜகதிருஷ்டி நீங்கினா லொழிய அதிஷ்டான சொரூப தர்சன முண்டாகாது.

(happinessofbe­ing.com)

plastika k třetímu odstavci nan-yar
     

If the mind, which is the cause of all [objective] knowledge and of all activity, subsides, jagad-dṛṣṭi [perception of the world] will cease. Just as knowledge of the rope, which is the base [that underlies and supports the imaginary appearance of a snake], will not arise unless knowledge of the imaginary snake ceases, svarūpa-darśana [true experiential knowledge of our own actual nature or real self], which is the base [that underlies and supports the imaginary appearance of this world], will not arise unless perception of the world, which is an imagination [or fabrication], ceases.

(Bhagaván Šrí Ramana – Nan Yar – z tamilského originálu přeložil do angličtiny Michael James) • Z D R O J • >>>

Jestliže se [naše] mysl, která je příčinou veškerého [dualistického, relativního či objektivního] poznání a vší činnosti, uklidní [ztichne, zmizí nebo přestane existovat], [naše] vnímání světa ustane.
 
A tak jako poznání lana, které je základem [když tvoří podklad a podporuje zdánlivý projev hada] nenastane dříve, dokud nezmizí pomyslné poznání hada, stejně tak svarúpa-daršana [opravdové, zkušenostní poznání naší vlastní esenciální přirozenosti či pravého Já], která je základem [podmiňuje a podporuje objevování se světa] nevyvstane dříve, dokud nezmizí [naše] vnímání světa, který je pouze představou [nebo myšlenkovou konstrukcí].

(z anglického překladu Michaela Jamese přeložil do češtiny Luboš Hladík) • Z D R O J • >>>

  

najeď (PC) nebo klikni (mob/tab) pro zvětšení

  výklad plastiko-malby  ⑥ ⑦
⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫
⑬ ⑭ ⑮ ⑯
⑰ ⑱ ⑲

Cvičeníčko

Zapřemýšlej se nad příkladem zkušenostního poznání hada, jen použij tobě blízký objekt.
 
Například jablíčko.
 
Koukáš se na jablíčko a mysl ví/říká, že je to jablko.
Když odebereš mysli to, že ví, že ten objekt je jablíčko, co řekne?
Použije jinou, ze série nálepek – třeba barvu a řekne, že je to zelená věc.
 
A teď ji seber všechny nálepky. Co řekne? Nic, kouká s otevřenou pusou a začne otravovat:„A co je to?“
 
Teď ji seber schopnost vidění. Ohrožuje to tvoji existenci, teda to, zda jsi nebo ne? Ne. Stále jsi. Jen mysl nevidí objekt, který nezná.
 
Ten neznámý objekt může ještě ochmatat, očuchat a jinak vysondovat. Všechno ji seber.
 
Ohrozilo to tvou existenci? Tzn. změnilo se něco na tom, zda jsi nebo ne?
Ne. Pořád jsi.
A kde je jablko?
Může jablko existovat bez mysli?
A kde jsi ty? Jaký máš teď tvar?
Může mysl přemýšlet, když nemá znalost ničeho ani sondovací zařízení?
Nemá co přežvykovat a tak mlčí.
A ty jsi pořád jsi. Stále stejná kvalita. Jen oproštěný od všech myšlenkových a emočních pout.
 
Jaký je to pocit??
Jsi mysl nebo ne? Mysl nejdřív žvatlala a teď je zticha. Ty jsi a jsi. Stejná kvalita, žádný čas.
Můžeš být bez mysli? Jinými slovy musíš přemýšlet na to, abys byl?
A může být mysl bez tebe? Může žvatlat, když ty nebudeš?
 
Kdo jsi?

„Nastane okamžik, kdy v sobě najdete oceán míru,
který vás už nikdy neopustí.
Přijde hluk a vyrušování, ale vynoří se uvnitř vašeho míru.
Hluk a vyrušování odejdou, mír ale zůstane.
Jakmile tento mír objevíte,
už neuvěříte žádným příslibům mysli.“
(Mooji)