Nan Yar - 1

article403.jpg

 
 

சகல ஜீவர்களும் துக்கமென்ப தின்றி எப்போதும் சுகமாயிருக்க விரும்புவதாலும், யாவருக்கும் தன்னிடத்திலேயே பரம பிரிய மிருப்பதாலும், பிரியத்திற்கு சுகமே காரண மாதலாலும், மனமற்ற நித்திரையில் தின மனுபவிக்கும் தன் சுபாவமான அச் சுகத்தை யடையத் தன்னைத் தானறிதல் வேண்டும். அதற்கு நானார் என்னும் ஞான விசாரமே முக்கிய சாதனம்.

(happinessofbe­ing.com)

obrázek k prvnímu odstavci nan-yar
     

Since all living beings desire to be always happy without what is called misery, since for everyone the greatest love is only for oneself, and since happiness alone is the cause of love, [in order] to attain that happiness, which is one’s own [true] nature that is experienced daily in [dreamless] sleep, which is devoid of the mind, oneself knowing oneself is necessary. For that, jñāna-vicāra [knowledge-investigation] ‘who am I’ alone is the principal means.

(Bhagaván Šrí Ramana – Nan Yar – z tamilského originálu přeložil do angličtiny Michael James) • Z D R O J • >>>

Jelikož všechny žijící bytosti touží být neustále šťastné [a] zbavené utrpení, jelikož každá [z nich] má největší lásku pouze ke svému vlastnímu pravému Já, a protože štěstí samo je příčinou lásky, pak [k tomu, aby] dospěli ke štěstí, kterým je jejich vlastní [pravá] přiro­zenost, jež denně zažívají v [bezesném] spánku, zbaveném mysli, je poznání [jejich vlastního, skutečného] pravého Já nezbytné.
Z tohoto důvodu je jedině džňána-vičára [zkoumání našeho vědomí pro poznání] „kdo jsem já?“ nejlepším prostředkem.

(z anglického překladu Michaela Jamese přeložil do češtiny Luboš Hladík) • Z D R O J • >>>

  

najeď (PC) nebo klikni (mob/tab) pro zvětšení

  výklad plastiko-malby  ⑥ ⑦
⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫
⑬ ⑭ ⑮ ⑯
⑰ ⑱ ⑲

Cvičeníčko

Po čem toužíš?
 
Představ si, že to máš.
 
Co ti to přináší?
A co z toho máš?
A co máš z toho, co z toho máš?
A co z toho?
…tuto otázku opakuj tak dlouho, dokud nepřijde odpověď „nic“ nebo ticho.
 
Kdo se ptá? A kdo odpovídá?
 
Kdo nebo co je ten, který chce, požaduje, dychtí?
 
Potřebuje štěstí nějaký objekt nebo může existovat nepodmíněně?
 
Kdo nebo co ho podmiňuje a jak?
 
Na základě předchozího, co tě tedy brání ve štěstí?
 
Kdo jsi?

„Jste přirozeně šťastní.
Štěstí je vaše pravá přirozenost.
Nikdo vás nemůže učinit nešťastnými.
To může udělat pouze vaše vlastní představivost.“
(Mooji)