Test svoucnosti

article364.jpg

Líbí se ti příběh Alenky v říši divů?

Zjisti, jak jsi svoucný – svoucná.


Nejprve si prohlédni si intuitivní malbu ZRCADLO.

Jaký pocit v tobě obraz vyvolává?
 

pokoření

obviňování

zoufalství

lítost

úzkost

žádostivost

nenávist

pohrdání

potvrzení

důvěru

optimismus

odpuštění

pochopení

úctu

klid

blaženost

nepopsatelný


Pozn: Tento test je praktickou aplikací Mapy vědomí Davida R. Hawkinse, M.D., Ph.D


zpět na rozTestník