Mužský princip

article363.jpg

IX. sektor MUŽSKÝ PRINCIP NEJVYŠŠÍHO – lehkost ve vzduchu
(intuice v INTUICI)


Projevený svět je a ty do něj ne-za-sa-hu-ješ. Jsi utišený(á) a spočíváš v sobě.

Není co vykonat, není co hodnotit, není co tvořit, není co vysvětlovat, všechno tu je a kdo má potřebu konat, ať koná. Vnímáš, že to, co je, to je. Toužíš se tím naplnit a začínáš chápat, že právě to je poslední překážka na pomyslné cestě. Za poslední hromadu let ses toho tolikrát dotkl(a), že hlava už nemá argument, kterým by tě vytáhla do dynamiky jevového světa. Miluješ jediného.

Pozornost spočívá bez úsilí sama na sobě, první osobě já a láskyplně vyčkává, dokud není pohlcena absolutní skutečností.

Více už není formy, která by se vracela. Není světa, do kterého by se dalo vrátit a není boha, kterého by bylo třeba hledat. Zmizel obraz i zrcadlo.

A to je konec…

SAT-ČIT-ÁNANDA
BYTÍ-VĚDOMÍ-BLAŽENOST