Zrcadlová malba - ROZBOR DÍLA

article332.jpg  

„Žádná otázka nemůže být vyřešena
bez poznání sama sebe.“
Bhagaván


Autorský výklad intuitivní malby

Intuitivní malba ZRCADLO OSOBNOSTI je dílo z kolekce RAMANA a nese v sobě záměr:

Univerzální zrcadlo pro pojmenování a odstranění příčin emoční nerovnováhy.

„Když máš nejvíc práce, tak si sedni.“
babička

Ani ve snu by mě nenapadlo, že se vytvoří analytická tabulka gun (přírodních sil) a působení jejich tendencí. V projeveném světě jsou všechny objekty z gun v různém poměru. Guny = radžas, tamas a sattva jsou sice věc jógy/mystiky, ale proč by ne. Pro naše racionálně myslící hlavičky stačí vyměnit názvy za instinkt, intelekt a intuici.

Vyvstalo mi to až po několika dnech tvorby. Zůstal jsem na tu preciznost čučet s otevřenou pusou. A protože dílo bylo v procesu, víc jsem se v tom nevrtal. Jak víme, intuitivní malbu je nutné dokončit nezávisle na názorech osobnosti, jinak vznikne hybrid se zlomkovou vypovídající hodnotou a funkčností.

Výsledný obraz je složeninou devíti samostatných obrazů, které se prolínají a navzájem na sebe navazují.

První věcí, která na obraze vyběhla, byla já-myšlenka. Byla by vidět jako čistě bílá šmouha, kdyby tam nezacláněla postava. Já-myšlenka je první osoba. Když řekneš já a zároveň si bez přemýšlení píchneš prstem do sebe, pak uvidíš, kam tě navádí tvá pozornost.

Pro zamyšlení: Když odebereš všechny smysly (schopnost vidět, slyšet, cítit, hmatat a chutnat), budeš vědět, že jsi? A kdo nebo co si v tomto případě uvědomuje sama sebe? A co když na chvilku přestaneš myslet? Stále budeš? Kdo jsi?

Doplňkový odstaveček pro zkoumače – ten přeskoč
Sebevědomá pozornost záhadným způsobem překlopená do projevu a osazená protikladnou nevědomostí o sobě sama a zároveň touhou poznat sebe sama. Se schopností tvořit. Lépe řečeno vytvářet svou představivostí objekty, považovat je díky své nevědomosti za skutečné a přilnout k nim v naději, že jsou jí samotnou. Chudák neví, že není skutečná a nemá parťáka, který by jí to politicky vysvětlil. Jak taky, když není komu co vysvětlovat. Jen neviditelná prázdná bublina s pár schopnostmi. Musí na to přijít sama, aby praskla a tím přestala vystrkovat růžky ven. Ale jak na to má přijít, když pokud přemýšlí, vytváří další koncepty? Vidíš, že je to klubíčko je celé zamotané.
Já-myšlenka je dokonalé vyjádření jednoty, protože ještě nevystoupila z nedvojnosti (átmanu) a protože ještě nevytvořila koncept druhé osoby. Není lapitelná, protože jednoduše není … jsem ti říkal, že to máš přeskočit.

Z já-myšlenky, vystupuje nejasný jednobarevný panák uprostřed – moje tělo (druhá osoba). Já-myšlenka má super schopnost tvořit iluze. Jakmile se začne definovat, přenese znásilněnou pozornost na formu (jméno a tvar) a ztotožní se s ní. Tak stvořila individuální mysl, která je příčinou dvojnosti (duality). A hra může začít…

Iluzorní nevědomá mysl řádí jako pominutá – symbolicky vyjádřeno otáčejícím se a rozpínajícím se kruhem. Snaží poznávat/pochopit věci od ní oddělené, protože si myslí, že je tělem, které musí chránit. Zároveň se snaží nalézt svůj smyl ve světě, o kterém neví, že sama svou představivostí vytváří. Proto hledá vysvětlení všeho, co může chytit. A chytat může jen svými smysly. Počet smyslů závisí na rozlišovací schopnosti, ale nezáleží na tom, protože to jsou jen další výkonné projekce mysli, nabalené na aktuální formu v čase a prostoru.

V malbě si můžeš všimnout, jak mysl myslí myšlenky.

 
Do roviny instinktu (I. – III. sektor) krkolomně stékají jako těžká slizká hmota,
v rovině intelektu (IV. – VI. sektor) stříkají do všech stran přímo nebo ve spirálkách
a v intuitivní rovině (VII. – IX. sektor) s lehkostí stoupají.
Až v posledním devátém sektoru se zdá, že tu byly odjakživa. Ale pořád to jsou myšlenky, které vygenerovala mysl. Není v tom nic krásného ani pravdivého a přesto celý systém těla a mysli vystupuje z jednoty já-jsem, která je vyzrcadlením nestvořené dokonalosti (intelektuálně pojmenované jako nedvojnost) jsem, který jsem. To, co je.

Všechno to jsou třetí osoby – svět a jeho objekty. Mezi třetími osobami se ukrývá i aktuální obraz sama sebe = já, v tomto životě, jako to pojmenované tělo, v mém případě je to nějaký luky. Ale k věci je potřeba opět přistupovat kritickým myšlením:

„Co má ten objekt luky společného se mnou?“

A to je kámen úrazu. Jakmile moje pozornost spočine na fyzickém těle, tzn. přijmu roli (vmyslím se do) fyzického těla, které čte tento řádek, spadne mi pozornost do spodní poloviny obrazu.

 

Protože jsem in-divi-dualita, pak musí být zákonitě něco, od čeho jsem oddělený. Tím je prd.

Obraz ukazuje otevřenou hlavu, která vede až do srdeční dutiny. To je pověstná mystická cesta z hlavy do srdce. Dlouhých 30 centimetrů. Když odhlédneš od ďoury, ve spodní polovině vidíš masitý obličej ve světě instinktu.

Tělo má pět smyslů (zrak-sluch-čich-chuť-hmat), které v obraze pojmenuješ skrze jasně viditelné orgány (oči-ucho, nos, pusina a kůže). V jemnějších rozlišeních, tj. když už se neztotožňujeme jen s fyzickým tělem, ale např. s nějakým vyšším tělem, ať už vypadá jakkoli, máme k dispozici i nějaké nesmysly (jasnovidnost, jasnoslyšnost a další - druhá polovina obrazu). Právě v tomto okamžiku je příhodné zdůraznit, že jedním z hlavních významů malby je zprostředkování pochopení, že skrze smysly ani nesmysly trvalé štěstí NENAJDEME!!!!!!!!!

Hlava je sice tupá, ale snaží se udržet si masku inteligence před ostatními objekty i sama před sebou. Nemá logické vysvětlení, kde se to všechno vzalo a vytváří koncept - to “vyšší” - v obrazu symbolizovaný světlými krajinami a tvary. Teď vidíš, z čeho čerpá ezoterika a tzv. duchovno. Vyšších světů a bytostí je tolik, kolik si tvá mysl dokáže vymyslet. Čím víc individualit o své lži přesvědčíš, tím bude iluze silnější reálně se bude individualitám projevovat. Proto se nezlob na zarputilé tvrdiče, vzývače a uctívače. Mají svou subjektivní pravdu, která jim výborně funguje. Ale každý vytvořený objekt se jednou omrzí jako šlapací autíčko. Pak ho mysl vyřadí a začne se krmit dalším dobrodružstvím. A až bude mít dost, sama si vykope hrob tím, že se utiší. Každá mysl, protože byla stvořena, směřuje k zániku. Na čase nezáleží.

Vše, co má jméno a tvar je dvojnostní (duální) – včetně prány.

Nevysvětlitelné věci jsou pro mysl přitažlivé, protože nad nimi může přemýšlet, tedy narůstá její síla a velikost. A to se jí moc líbí.

Takže si to shrneme. Kdyby nebylo iluzorní já-myšlenky, nemohla by se rozvinout mysl a nebylo by tu tělo se schopností vnímat. Proto by tu nemohl být ani svět a vše ostatní. Stejně jako v hlubokém spánku beze snů, kdy je mysl svinutá a tedy pro nás neexistuje tělo, smysly, ani svět a vše ostatní.

Přesto jsme.

Když sníme, mysl se rozvíjí do snových forem a je tu tělo a svět a příběh a hodnocení a dobré a špatné emoce. Ve snu naprosto reálné. Dokonce i ve snových jezírkách a astrálech. To vše nalezneš v obrazu, protože on je dokonalým zrcadlem tvé mysli. Všechno je tak opravdové. Ale co je tedy pravda?


„Nejsem zde,
abych vás
oklamal
či
vám něco objasnil.
Moje slova jsou
pouhé zrcadlo.
Jestliže je v tomto
zrcadle nějaký obraz,
odmítněte ho!“

„Vy nejste
ani zrcadlo, ani odraz,
jste Pozorovatel,
jenž nemá žádnou podobu.“

Mooji


Instinkt – intelekt – intuice

Tři neoddělitelné složky mysli. Tři vlákna lana světa forem, která se proplétají a doplňují.

 

Zrcadlová malba zobrazuje kombinace přírodních sil a jejich schopnost za(u)jmout a držet naši pozornost. Obraz si rozdělíme na 3 vodorovné pruhy a 3 sloupce.
Tři krát tři je devět, kdo bručí je medvěd.


Vrchní pruh – VZDUCH INTUICE

Prostřední pruh – VODA INTELEKTU

Spodní pruh – KÁMEN INSTINKTU

Levý sloupec – STAHUJÍCÍ VLIV instinktu

Prostřední sloupec – DYNAMICKÝ VLIV intelektu

Pravý sloupec – UVOLŇUJÍCÍ VLIV intuice


Instinkt zpomaluje, díky němu drží forma pohromadě.
Intelekt máme, aby se vůbec něco dělo.
A intuice je nevtíravá studnice všech možností a nemožností ve světě smyslů a nesmyslů.

 

Každý sektor představuje specifické vlastnosti a triky mysli, jakými láká naší pozornost.

„Kdo nežije v radosti, žije v iluzi.“
Robert Adams

. Proto auto-terapeutický obraz Zrcadlo. K pojmenování a odstranění všech tendencí mysli, libostí a nelibostí, lpění a závislostí, až zůstane jen pozornost na sama sobě. Před myslící mysl, kde vše je tak, jak má být. Pak se obraz stane připomínačem vnitřního míru pro případy, když vypadneš ze sebe.

A když už se to stane zvykem a budeš mít pozornost ustálenou na sama sobě tak, že mysl přestane vystřelovat k jiným objektům, pak se třeba uděje zázrak milosti. SAT-ČIT-ÁNANDA. BYTÍ-VĚDOMÍ-BLAHO.
 

 

Pojďme si přiřadit význam jednotlivých sektorů formou jednoduché hry
 

Co mi brání ve štěstí?


Když s obrazem začneš pracovat, ukáže ti celý život – dětství, rodiče, sourozence, tvé přednosti a nedostatky, libosti a nelibosti.

Naučíš se jasně pojmenovat a ve své hlavě zlikvidovat překážející objekty, vztahy, chtíče a strachy. Dokud neprožíváš při pohledu na obraz neosobní mír, do té doby jsi jen otrokem mysli.

Naše pozornost se asociativně chytá všeho možného a to pak zažíváme ve vnějším světě skrze situace. My jsme se do této hry vmysleli a tak se také můžeme odmyslet. Dokud budeme přemýšlet o tom nebo onom, nebudeme mít v sobě mír. Mysl bez tendenčních myšlenek sklapne bačkory a zůstane pohoda v podobě ryzího bytí.

Pozornost plave po světě forem, stejně jako ty se díváš na obraz a vidíš sám/sama sebe, svá přesvědčení, která jsou výplody mysli. A je jasné, že tu máme evoluci. Těžko hledat hmotné touhy, když nemám vyřešený vztah s tělem. Těžko hledat rozumový přístup (rozlišování), když jsem se ještě instinktivně nenabažil světa. Těžko hledat rovnováhu, když nemám rozum nebo neumím komunikovat. Vidíš, že posloupnost sektorů malby je logická. Neplácáme se v jakýchsi neviditelných energiích a jiných ezoblábolech.

Prací s obrazem upravujeme představu o sobě sama do stavu vnitřní pohody. Je to auto-terapeutická pomůcka s nadčasovou platností. Tempo si zvol sám. Není kam spěchat, vše záleží na tom, co a jak moc chceš. Cílem práce s obrazem je pohoda, protože mysl přestane generovat chtíče. Proč generuje chtíče? Protože si představuje sama sebe, jakože jí něco chybí. A pak to musí žít, protože držíš pozornost na parazitní myšlence. Určitě znáš někoho, kdo má hromadu peněz a přitom by si nechal pro korunu vrtat koleno. Má totiž utkvělou představu nedostatku. To může být hnací motor, ale také sociální Titanic.


SI TO SHRNEME

to co je
átman (nedvojnost)
...........
1. osoba
já-myšlenka (jednota)

2. osoba
moje-tělo (mysl)

3. osoby
projevené objekty (dualita)

hmotné tělo ➮ hmotné touhy ➮ rozum
➮ přidaná životní energie ➮ komunikace ➮ harmonie
➮ závazky z minulosti ➮ ženský princip nejvyššího ➮ mužský princip nejvyššího

No a někde nám lítá pozornost. Kde, to zjistíš v následujícím tes­tu

A TROCHU JINAK

to, co je ➮      já     ➮   MYSL   ➮ myšlenky ➮ emoce ➮ moc nebo nemoc

to, co je ➮ pozornost ➮ pozornost ➮ pozornost ➮ pozornost ➮ pozornost


  

  Intuitivní malbu Zrcadlo jsem adresně vytvořil jako univerzální. Je určená pro každého.

Fotokopie na plátně ve všech velikostech neztrácejí kvalitu ani praktičnost při sebepoznávání.

 

  Poznámka: Téma Zrcadlo osobnosti mohu intuitivně zpracovat přímo pro konkrétní osobu. Zhotovení trvá v řádech týdnů. Zrcadlo osobnosti přímo pro tebe.

Stačí do objednávky zadat téma: Zrcadlo osobnosti pro (koho). Pracovní postup s malbou se nemění, ale barvy a tvary hrají myšlenkově-emoční koncert pro tebe. Obraz je jenom a pouze tvůj. Jsi to ty se všemi klady i zápory tak dlouho, dokud nezmizí potřeba hodnocení. Pak je život pohoda. A pohoda není náhoda.
 

 
 

 
  

ZÁVĚREČNÁ POZNÁMKA

Autorský výklad malby z rukou člověka není důležitý. Stejně propadnou jen informace, které je tvá mysl ochotná pustit. I když už jen to, žes ten lán slov přelouskal(a), je heroický výkon na medaili.

Mnohem zajímavější je testík níže. Tam už pracuješ jen sám se sebou a nikdo tě nezavádí nějakými slovy.

Teď zavři oči a třikrát se nadechni a zhluboka vydechni.

„Užívej života člověče a kdykoli si na obraz vzpomeneš, Buď sám Sebou, na prvním místě miluj Sebe Sama – svoji Svoucnost – své Jsem – To, co Je – Ticho – a Mír ......... jsi zdravý – zdravá.“