Zářivý úsměv

article327.jpg

Minicvičeníčko jógy smíchu od lukyho

ZÁŘIVÝ ÚSMĚV A MY JAKO RADOST

Toto cvičení je ideální praktikovat PŘÍMO V TERÉNU, za chůze a na lidech, kteří jsou příjemci našeho úsměvu.

Představíme si, že máme uvnitř zadní strany hlavy žárovku, která nám plní hlavu krásným a radostným žlutobílým světlem. SVĚTLO prochází našima očima a září ven s naším pohledem tam, kam a na koho se podíváme. Cítíme se příjemně uvolnění a jen si UŽÍVÁME, jak prosvětlujeme šeď města, BARVÍME smutné lidičky a POSILUJEME úsměvy již smějících se. Nejde o znásilňování smíchem. Je to cvičeníčko VNITŘNÍHO KLIDU a přání všem, aby nalezli svůj klid také.

Až se vyřádíme, zastavíme se, zavřeme oči a přesuneme POZORNOST do HRUDI s pocitem, že odtud vychází naše radost, kterou jsme v pravdě my sami.

Cvičení zakončíme představou, jak posíláme SMAJLÍKA všem lidem na světě. Lidé se dívají na své mobilní telefony, otevírají zprávy a při pohledu na smajlíka mají radost, že si na ně někdo vzpomněl a tomu „neznámému“ (tobě) s úsměvem děkují. A tak se mnohonásobně POSÍLENÝ DAR vrací k tobě, jako tvořiteli v jednom okamžiku usmívajícího se světa.

Děkuji, že jsi.

luky

Děkuji Prim. MUDr. Karlovi Nešporovi, CSc., který je pro mě velkou inspirací a Petrovi Fridrichovi za vyškolení na lektora jógy smíchu v rámci Akademie smíchu Dr. Madana Kataríi.

JÓGA SMÍCHU

„Zásaditý smích je nejlepším lékem na kyselý obličej.“

luky


Každý z nás se MŮŽE smát bez důvodu.

Naše tělo nedokáže rozlišit mezi „předstíraným“ a „skutečným“ smíchem, pokud se smějeme DOBROVOLNĚ na základě našeho rozhodnutí se smát.

SMÍCHOCVIKY, založené na skupinové aktivitě, očním kontaktu a dětské hravosti, vedou k přirozenému a nakažlivému smíchu a vnitřnímu uvolnění.

Kombinace slov jóga smíchu značí propojení smíchocviků s HLUBOKÝM DECHEM za použití bránice. To přináší více KYSLÍKU do našeho těla a mozku a vytváří v nás pocit zdraví a energie.

Jóga smíchu je přínosná PRO osobní život, pracovní život, zdraví a mezilidské vztahy.

Lze ji s výhodou využít v rámci:

  • společenských akcí k „prolomení ledů“,
  • teambuildingu, oslav a večírků,
  • k pobavení a uvolnění při příležitostných setkáních.