Nejen o tajemství léčících obrazů a dárku od pana Kožíška

article303.jpg

Nejen o tajemství léčících obrazů a dárku od pana Kožíška


Článek z archivu českého Klubu Psychotroniky a UFO, badatelské organizace, zabývající se anomálními jevy.
FAKTA-X – AUTOMATICKÁ KRESBA


Pro potěšení pod vánočním stromečkem připravili Ilona MANOLEVSKÁ a Karel KOŽÍŠEK Dnes už všichni víme, že každé výtvarné dílo, ať z oblasti malířství, sochařství čí grafiky, originál nebo reprodukce, jakoby »vysílalo« k divákovi zvláštní energii. Ta mívá různé účinky. Citliví lidé mohou při zahloubání se třeba do obrazu pociťovat bud' uvolnění, nebo tíseň a napětí. Senzibil navíc dokáže pomocí vztažené dlaně vnímat z obrazu zvláštní teplo nebo brnění či naopak chlad, který z jeho rukou energii odsává.

LÉČÍ JAKO ŽENŠEN

„Poznal jsem to před mnoha lety, když jsem se probíral dějinami umění," vzpomíná slavný brněnský malíř a léčitel Karel Kožíšek. Různá díla na něj působila rozdílným způsobem. Po seznámení s technikou práce se siderickým kyvadlem a později i pomocí vlastního měřidla zjišťoval u obrazů vyzařování buď kladné (pravotočivé) nebo záporné (levotočivé) energie v různé síle. Nejvíc na něj zapůsobily reprodukce děl Andreje Rubleva, ruského malíře ikon, tvořícího kolem roku 1420. „Oplývaly pravotočivou energií v takové síle, jakou jsem později mohl přirovnat snad jen k léčivému kořenu ženšenu," tvrdí pan Kožíšek. Zjistil rovněž, že většina umělců, z jejichž prací vyzařuje kladná energie, se zajímala o okultní vědy.

„Proto jsem se začal rovněž zabývat mimosmyslovými jevy, jako je okultismus, spiritismus, telepatie či jasnovidectví. A také nácvikem kresby jedním tahem, což ale bylo možné jen proto, že jsem již absolvoval důkladnou kreslířskou přípravu, za niž vděčím akademickému malíři profesorovi Františku Myslivcovi."

DOTEK BÍLÉ MAGIE

Jedním z mnoha poznatků, které studium okultismu panu Kožíškovi přineslo, bylo zjištění zásadního rozdílu mezi kresbou spiritistickou a kresbou volnou rukou, to je automatickou. Kresbu volnou rukou si umělec vyvolává sám, jde o jeho vlastní, ničím neovlivňovanou práci, i když při ní zachází za běžné smyslové hranice.

„Věřím, že automatická kresba spadá do oblasti bílé magie, že je tedy povolena vyšší mocí," říká pan Kožíšek. „Při kresbě spiritistické je umělec někým, chcete-li duchem, veden. Znamená to, že nekreslí z vlastní vůle a je nucen se postupně podřizovat. Stává se tedy »otrokem« toho, kdo pracuje s jeho podvědomím."

Typickým příkladem spirituálního umělce je známé médium, brazilský psycholog L.A. Gasparetto, který maluje obrazy, jež jsou velmi žádané pro svůj "totožný rukopis« s některými slavnými malíři, například Monetem, Modiglianim a dalšími.

„I když je zahrnován penězi, nechtěl bych být na jeho místě, protože je to vlastně velký chudák. Ztratil vlastní vůli a je nucen poslouchat toho, kdo se na něj napojí, i kdyby sám nechtěl." Pan Kožíšek se přiklonil k automatické kresbě, která, podle jeho názoru, je odpovědí na dotaz vyslaný do podvědomí malíře. Po letech tvrdé práce se jeho poznatky o tomto způsobu tvorby prohloubily a utřídily, takže je mu dnes už jasná spojitost energie vyzařující nejen z obrazu, ale také z člověka, s jejími léčebnými účinky.

LÉČENÍ VERSUS HYPNOTICKÁ SÍLA?

„Automatická kresba, která vyzařuje kladně, pravotočivě, také duchovně povznáší. To však ještě neznamená, že musí mít léčivý účinek, že může uzdravovat. Léčivá energie pochází, alespoň podle mého názoru, z hluboké a opravdové víry v učení Ježíše Krista. Obrazy záporného charakteru, levotočivé energie, vyzařují vlastně hypnotickou sílu, která též může zdánlivě uzdravovat. Ale zdůrazňuji, že jen zdánlivě, „a nikdy nemůže člověka duchovně povznášet. Vše záleží na autorovi.“ Pan Kožíšek si vytvořil teorii, v níž rozebírá možnosti léčení u různých typů léčitelů a jejich pacientů. Pokud jsou oba věřící, což je u něj spojeno s pozitivními lidskými vlastnostmi, pravotočivá léčitelova energie stimuluje astrál nemocného k uzdravení.

Nevěřící pacient si naproti tomu často nepřipustí blahodárnou energii věřícího léčitele. V případě, že jeho záporná síla je dokonce silnější než léčitelova víra, může dojít k léčitelovu psychickému zlomení a přejde na něj pacientova choroba.

Velmi nebezpečný je naopak záporný léčitel, který pracuje silou své vůle. Působí-li na věřícího pacienta, může ho připravit i o tu kladnou energii, která mu ještě v nemoci zbyla a naopak ho „obdarovat“ energií zápornou. V některých případech může být nemocný zdánlivě uzdraven, tedy převeden do stavu bez bolesti.

Pokud se setkají nevěřící nemocný se stejně naladěným nevěřícím léčitelem, pracujícím silou vůle, i zde může docházet ke zklidnění obtíží. Ale po nějaké době se vracejí a přibývají i psychické problémy.

V posledních dvou případech, tedy při působení negativních léčitelů, dochází ke zdánlivému zklidnění obtíží, ale též k narušení psychického stavu nemocného.

„Takových případů jsem poznal více," doplňuje svou teorii pan Kožíšek. „Mnoho lidí ke mně přicházelo po různých léčebných seancích na stadiónech a bylo velmi těžké vrátit je do původního stavu. Mohu podat jen jedno vysvětlení: každý, kdo působí na objekt silou vůle (hypnózou), docílí toho, že se dotyčnému otevře jeho ochranný obal, aura, kterou ten není schopen zacelit, protože mu chybí duchovní energie. Takto zpracovaný a domněle vyléčený nešťastník se pak stává hračkou v rukách každého, kdo má silnější vůli než on."

OTEVŘÍT SVÉ SRDCE

„Když chceme zjistit charakter kteréhokoliv uměleckého díla, musíme ho nechat na sebe chvíli působit. Nevnímat jen očima, na to stačí pár okamžiků, ale i rukama – a hlavně celým svým nitrem. To je můj názor, který je současně i mým přesvědčením. Nikoho nenutím, aby mu věřil," uzavírá pan Kožíšek toto velmi citlivé téma nejen o obrazech. Nepochybuji, že na ně budou léčitelé z řad našich čtenářů různě reagovat. Ale teď se vracíme k jeho obrazům.

Většina našich čtenářů zná automatické kresby pana Kožíška hlavně jako diagnostické, s nimiž dosahuje vynikajících výsledků. Tak zvaný Kožíškův fenomén, což je průkaz existence bezkontaktní diagnostiky, využívající automatické kresby, je díky primáři Olivovi z hustopečské nemocnice, který pana Kožíška testoval, známý i ve světě. Právě kvůli němu získal v novinových titulcích bombastické přezdívky: astrální portrétista, mistr podvědomí, malíř čtvrté dimenze…

Pan Kožíšek ale tvrdí, že bezkontaktní diagnostika je jen zlomkem možností využití automatické kresby, a to ještě nepříliš přesným. Její hranice jsou v podstatě neomezené.

„Věřím, že do budoucna bude možné dosáhnout s její pomocí daleko víc, než jen kreslit astrální tělo a energetické ztráty na něm vzniklé, případně zjišťovat příčiny choroby nebo se vracet do dávné minulosti a tak odhalovat tajemství z předmětu, fotografie či jiných materiálů. Věřím v další netušené možnosti v této oblasti, kdy umělecké dílo nebude posuzováno podle svého vzhledu, ale podle energetického obsahu a schopnosti stimulovat psychiku lidí. Někdy si dokonalé dílo představuji jako pouhou bílou plochu nabitou kladnou energií…"

DÁREK VŠEM, KDO POTŘEBUJÍ

V dubnu poslal pan Kožíšek našim čtenářům první léčící obrázek – s námětem velikonoc. Protože se mu REGENERACE líbí, potěšil nás nyní dárkem téměř neuvěřitelným – věnuje našim čtenářům své kresby aktivované uzdravující energií nejen k letošním vánocům, ale i pro každý měsíc příštího roku! A protože už po velikonocích poslalo několik čtenářů dotazy, jak nejlépe léčícího obrázku používat, zeptali jsme se pana Kožíška rovnou:

Co přesně mám udělat, chci-li přijmout léčivou energii z vaší kresby?

„Vstupte do vany a vlažnou vodou si osprchujte nohy od kolen dolů. Zbavíte se tím staré aury. Pak usedněte před kresbu a uvolněte se. Je třeba zbavit se myšlenek na všední starosti a soustředit se na kresbu. Umí-li se někdo pomodlit, je ve výhodě. Natáhnete dlaně proti obrázku a po chvíli můžete cítit mírné brnění. Je velmi jemné, pomalu postupuje vzhůru k ramenům, krku, hlavě. Pak se ho snažte v mysli přenést do míst, která chcete léčit."

Jak dlouho mám energii z kresby přijímat?

„To je individuální. Duchovně vyspělí lidé, pro které platí »má dáti, dal«, mohou přijímat neomezeně dlouho. Ostatní ať skončí v okamžiku, kdy jim brnění přejde přes nohy do chodidel. Delší doba přijímání energie samozřejmě nemůže uškodit, ale málokdo vydrží déle sedět v jedné poloze."

Kdy je nejvhodnější doba k přijímání energie?

„Kdykoliv cítíte potřebu načerpat duševní či tělesnou energii." Jak si mám kresbu uložit, aby energie vydržela co nejdéle? „Ideální je vložit ji do průhledného obalu. Můžete na ni pak postavit sklenici vody, během tří minut bude pravotočivě zmagnetizovaná, o čemž se přesvědčíte kyvadlem. Vodu použijte k vaření."

Jak dlouho budou vaše kresby vyzařovat léčivou energii?

„Doufám, že stejně dlouho, jako reprodukce ikon Andreje Rubleva."

S jakými potížemi mi kresba pomůže?

„Srovná energetický potenciál těla. Vloží do astrálního těla to, čemu říkáme »Pokoj vám«. Vyrovná jeho vyzařování a tím zklidní bolesti v těle fyzickém. Nervová citlivější lidé si mohou položit kresbu na hlavu. Po chvíli ucítí, jak jim energie prou z hlavy do těla. Duchovně nadaní poznají, že když spojí přijímání energie s meditací, dosáhnou absolutního vyrovnání tě a duše."

Pane Kožíšku, děkujeme za krásnou vánoční kresbu a těšíme se na setkání s vaším obrázkem a léčivou energií v každém čísle REGENERACE po celý příští rok.

Regenerace č. 12/1994