Chci srazit AIDS na kolena

article302.jpg

Karel Kožíšek: Chci srazit AIDS na kolena


Článek z archivu českého Klubu Psychotroniky a UFO, badatelské organizace, zabývající se anomálními jevy.
FAKTA-X – AUTOMATICKÁ KRESBA


MŮŽE LÉČITEL VYLÉČIT AIDS?

Na tuto otázku se pokusili odpovědět jednomu z posluchačů v rozhlasovém vysílání Studio kontakt Night 11. ledna. Zřejmě špatně. Soudím tak z rozhořčení některých lidí, především Karla Kožíška z Brna, o jehož schopnostech, nejen u nás zcela ojedinělých, nepochybuji. Tohoto muže znáte již z článků, zveřejněných v našem časopise, nyní i z televizního vysílání o psychotronice. Proč se se svým rozhořčením a několika otázkami obrátil právě na nás? Má k nám vždy, tak jako my k němu, cestu otevřenou. Říká totiž, že jsme byli prvními, kdo o něm a jeho kresbách napsal po dlouhé řadě let nedůvěry, samoty, podceňování i perzekuci.

Nuže — jeho odpověď na otázku, vyslovenou v titulku, zní podstatně jinak, než onoho lékaře, který v pořadu odpovídal.

„Chápu, že řada lékařů v naše schopnosti nevěří, to jim nelze mít za zlé, oni vidí věci vědecky a ne duchovné. Se svým názorem se také nemusejí tajit a ostatně se s ním ani netají. Ale odpovídat na otázky položené veřejnosti ve smyslu své nedůvěry přece nemohou. Ten lékař, který připustil „snad podpůrnou léčbu“, přece nic neví o tom, co třeba já můžu a nemůžu! To musím vědět já! Nebo ať řekne, kolik už měli u nemocných AIDS léčitelů, kolika z nich dali možnost, aby zkusili své schopnosti? Odvolávám se v této souvislosti na jednoho z našich největších léčitelů, pana Zezulku z Prahy, nechť se ho zeptají, zda může mezi léčiteli existovat takový formát, který by dokázal ovlivnit i vývoj tohoto zhoubného onemocnění! Podívejte se, teď vám nakreslím, jak vypadá AIDS a jak se v kresbě liší od zhoubné leukémie."

A pan Kožíšek bere jako obvykle propisku a čtvrtku bílého papíru, aby se soustředil a přenesl někam, kam nám, ostatním, není dopřáno. Výsledkem jsou dvě sice podobně postižené, přece však něčím se lišící, postavy. Ostatně, posuďte sami, kresby přikládáme. Ta třetí — čistá — představuje uzdraveného člověka. Malíř předvedl ještě jeden „zázrak". Nad kresbu, znázorňující nemocného AIDS, vztáhl s velkým soustředěním obé ruce. Trvalo to jen několik vteřin. Pak na ni položil levou ruku a pravou kreslil další — třetí postavu. „Podívejte se, nemoc je pryč." A pan Kožíšek pokračuje: „Rozdíl mezí oběma zhoubnými nemocemi jsem znal dřív, než se u nás přišlo na prvního nemocného AIDS. Mám i konkrétní zkušenost, o níž nechci ovšem mluvit, protože bych to nemohl 9okázat. Chtěl bych se však dostat k nemocným, na jednoho by mi stačilo čtvrt hodiny. Lépe by však bylo, kdybych dostal dvě hodiny na čtyři pacienty."

Zkoušel jste to někde?

„Zkoušel. V poradně pro AIDS v Brně, kde mě však odkázali na Prahu. Tak jsem napsal do psychotronické laboratoře, zda by mi to neumožnili a nepodepřeli mě. Zatím jsem nedostal žádnou odpověď."

Než vyjdou tyto řádky, snad se něco změní k lepšímu. Nikdo by totiž neměl nemocným bránit v naději na uzdravení. Nikdo na to nemá právo, i kdyby ta naděje byla sebenepatrnější či zdánlivě nesmyslná. Pro mne a mnoho dalších lidí, kteří už s lidovými léčiteli přišli nejednou do kontaktu, však rozhodně nesmyslná není. A myslím si, že lidí s těmito ojedinělými, unikátními léčitelskými schopnostmi, byť se zdají neuvěřitelné, bychom si měli nesmírně vážit, zejména pak tehdy, chtějí-li pomáhat druhým a doslova jim cestičku k nemocným umetat.

(raf)

Obr. Postava uzdraveného
Obr. Postava člověka, nemocného AIDS
Obr. Postava nemocného zhoubnou leukémií

Expres Magazín, 8.3.1991