Umění ve firemní kultuře

article277.jpg

Odpočinkové místnosti v provozech a institucích, koridory a čekárny v nemocnicích, u právníků, poradců apod. s pravotočivými automatickými malbami velmi příznivě působí na psychický stav osazenstva a tím dlouhodobě ovlivňují vnímání a chování každého jednotlivce. To se odráží v emoční rovnováze, chování, nemocnosti a celkově ve vztahu zaměstanec – zaměstnavatel nebo klient – poskytovatel služby. Pravotočivé obrazy harmonizují a dodávají energii.

Zakázkové obrazy pro konkrétní prostor, osobu nebo skupinu se dají automaticky malovat i „programovaně“. Vznikají na základě tématické žádosti. Tématem programu může být ZKLIDNĚNÍ, RADOST, DOPLNĚNÍ ENERGIE, ZDRAVÍ, OTEVŘENÁ KOMUNIKACE aj.

Ukázku kreseb a maleb v různém provedení naleznete v galerii.

Nejen v případě průmyslových podniků je vhodné místnost doplnit o stůl s podložkami, papíry, pastelkami, případně jinými kreslícími pomůckami, tématickými domalovánkami k tzv. vykreslení nežádoucích emocí či bloků – napětí, úzkost, zlost nebo vyjádření pozitivních emocí jako např. radost. Vhodný je i prostor pro vystavení dílek, který bude sloužit jako motivační galerie pro ostatní. Výhodou čistící automatické kresby je to, že ji zvládne každý. Člověk nemusí umět normálně kreslit.

Při rozjezdu projektu odpočinkových místností, prosvětlování koridorů apod. vám rádi pomůžeme. Celý projekt není pouze o malbách, ale jde o ucelenou koncepci řešení prostoru a práce s lidmi tak, aby přestali očekávat pomoc z okolí a sami začali objevovat způsoby doplňování životní energie a řízení mentální rovnováhy, které jim vyhovují. V případě zájmu zajistíme lektory automatické kresby.

Výhodou celé koncepce je jedna investice a roky prakticky bezúdržbového fungování, které se pozitivně odrazí ve vztazích na pracovišti, zvýšení výkonnosti zaměstnanců, snížení nemocnosti, proudem dalších zlepšovacích nápadů od kmenových a dalších čistících procesech, které souvisejí v přirozeném uvolňování tlaku na psychiku a životní problémy zaměstnanců.

Celý proces je sledovatelný a výsledky jsou měřitelné.

„Zaměstnavatel, který umožní zaměstnanci nepřenášet pracovní problémy do osobního života, získá věrného a tažného koně na celou věčnost.“

Více informací na 773 622 708 nebo info@peramost.cz.