Projekt 40 na druhou

article236.jpg

„Smyslem života je poznat Pravdu, protože ta vás jedině může osvobodit. A svoboda, to je to nejkrásnější a největší, co člověk může zažít. Svoboda, láska, pravda a moudrost, a pak taky ta živá inteligence, která to všechno tvoří. Je tady jednota. Když toto lidé poznají, nebudou se přít, nebudou se hádat, nebudou se rvát, nebudou proti sobě bojovat. A to je strašně důležitá věc. Aby byl na této krásné zeměkouli klid. Aby tu byl mír, aby lidi mohli v lásce skutečně pokračovat v probouzení sama sebe.“

Eduard Tomáš


 

Ahoj všem aktivním lidem, dobrodruhům, badatelům, hledajícím Pravdu, lovcům záhad i praktickým akademikům, lékařům a psychoterapeutům, moudrým pedagogům, příznivcům zdravého životního stylu a vůbec všem, kteří se na tuto stránku „náhodou“ dostali.

Připravuji projekt 402 neboli čtyřicetidenní půst v tmě, jehož cílem je, pominuli přežití celé akce, zpracovat a všem lidem nabídnout volně k dispozici výsledky tohoto pokusu. V češtině a angličtině.

Čtyřicet na druhou není prostý výmysl. Ať už čtyřicetidenní půst, který mám již samostatně za sebou, nebo čtyřicetidenní pobyt v temnotě (mám vlastní zkušenost pouze s desetidenním a jednadvacetidenním s částečným nejezením), zanechá chtě nechtě v člověku trvalé následky (prožitky, probuzení, napojení na sebe sama, poznání, setkání…). Celé je to o nalezení Pravdy. Kdo jsem já? Kdo nebo co je lidská bytost? A co tu vlastně děláme?

Kamarádka mi k tomuto projektíku poslala i zajímavou myšlenku, že pravdu hledala už antická filosofie, křesťanští mystici a mystici dalších náboženství dříve i nyní. Zážitky interpersonálního charakteru popisoval už Jung a jsou rozvíjeny, vysvětlovány a popisovany v transpersonální psychologii představované S. Grofem, kde popisuje zážitky přechodu k dospělosti a podobně. K alternativní psychologii se vyjadřuje i psycholog Nakonečný.

K cestě poznání sebe sama existují různé způsoby, zasvěcovací rituály aj.

Pěkně to popisuje. Neshrnul bych to lépe.

To, co chci realizovat já, je jedna z mnoha možností. Přesto pro soudobé materialisty a snad i právem zarputilé ateisty nebo naopak právem zarputilé věřící, schůdná. Pobyty v temnotě jsou očistné stejně jako půstování a obě metody sahají do daleké historie lidstva.

V Evropě nastal před pár lety boom s tzv. Dunkel terapií – pobytem ve tmě, ale mně se nelíbí přílišná starost o praktikujícího. Z druhé strany, v rámci terapie bude jakási externí berlička nutná. Já jsem se ve tmě nebyl léčit, šel jsem si tam odpočinout. A nemohu říct, že bych potřeboval nějaký kontakt. Konec konců jste tam dva. Vy a vaše ego, takže máte o zábavu postaráno. Na to se můžete spolehnout.

půsty je to obdobné. A nemusíme chodit daleko. V České republice máme Pavla Máchu, kterého vnímám jako půstovací kapacitu a na vlastní kůži jsem si ověřil, že postupy a rady, které prezentuje, sedí do poslední tečky.

Jednotlivé metody jsou tedy prověřené a do jisté míry funkční, co se týká hlubšího poznání vlastního těla, ať už si pod tím pojmem představujete cokoli.

Dosud jsem však nezaznamenal případ, kdy by se někdo pokusil obě metody aplikovat naráz. A to je výzva.

Vůbec bych se nedivil, kdyby se jejich kombinací výsledné účinky nesčítaly, ale násobily. To se však dozvím až v rámci testu.

Věřím a částečně i vím, že když hlouběji poznáme sami sebe, pochopíme i ostatní a staneme se aktivní podporou všestranného vývoje lidstva.

Kamarádka k tomu opět dodává:
„Život ve společnosti, kdy se každý jenom honí za penězi a utrácením za technické novinky, život žitý formou z práce do práce a doma k televizi a pořád dokola, mnoho lidi už neuspokojuje a s větším přístupem informací ve společnosti a rozšířeným vzděláním, se lidé začínají ptát – co je člověk, proč tu je, co je smysl života, jak to, že někdo má ty schopnosti, a proč ne já, a jak je získal apod. A to je postupně přivede na cestu poznání jiného, než se učí ve školách.“

Myslím, že to byl dobrý dodatek k úvodu.


Snad by nebylo od věci, říct v krátkosti něco o sobě, abyste pochopili, že tento projekt jde ruku v ruce s mou životní cestou, je naprosto reálný a realizovatelný a konečné výsledky by se mohly stát významným mezníkem pro další hledající.

O mém působení na planetě Zemi v tomto čase.

 1. Byl jsem a jsem zdravý na těle i na duchu. Snad zůstanu i po absolvování celého procesu.
 2. Dětství a dospívání
 • tíhnutí k přírodě,
 • zájem o zbraně, přežití, bojové sporty, adrenalinové sporty,
 • škola bez problémů, bavily mě technické obory,
 • nechápal jsem, proč se společnost ubírá směrem, kterým se ubírá.
 1. Ranní dospělost
 • absolvování vysoké vojenské školy, obor Velitel průzkumných jednotek – manažer + pár let služby, jinými slovy přes 7 let nepřetržité adrenalinové akce,
 • přechod do civilu, práce v managementu, později OSVČ – teambuilding, přežití, skákací chůdy, střelba, programy na míru.
 1. Dospělost

Začala absolvováním desetidenního pobytu ve tmě (ne jako terapie, ale jako další dobrodružství a odpočinek zároveň. S několika měsíčním odstupem přišlo i poznání, že všechno je jinak, než nám od mala vštěpovali do hlavy.

Následovalo další hledání ve formě života v rozporu se standardizovanými měřítky, rozvinutí intuitivní inteligence, automatické kresby, testování řady očist tělesných orgánů, z nichž některé provádím dodnes.

V návaznosti na očisty jsem se začal zabývat půsty a pránickou výživou. Provedl jsem několik jednadvacetidenních půstů a jeden čtyřicetidenní. Přelom roku 2013 a 2014 byl v režim 21 dní temnoty s prvními jedenácti dny bez jídla.

Během těchto dobrodružství jsem prožíval věci, o kterých jsem dosud nevěděl, neslyšel, ve škole jsem se o nich neučil, což vnímám jako totální selhání celého pedagogického systému. Zapisoval jsem tedy různé deníky, do kterých jsem uvolnil část informací, které jsou věřím stravitelné všem.

Všechno to mé bádání stálo spoustu zážitků, ale také času, peněz a vztahů. Výstupy jsem poskytoval bezplatně. Díky tomu, že jsem šest měsíců po čtyřicítce doháněl pracovní záležitosti, zápis ze čtyřicetidenního půstu jsem dokončil až po šesti měsících – na začátku března 2013.


Na poslední projekt jsem sice fyzicky a duševně připravený, ale rád bych ho pojal i vědecky a výsledky bych chtěl opět zdostupnit všem lidem, kteří o ně budou mít zájem.

 

CÍLEM JE

1) Absolvovat čtyřicetidenní půst v temnotě a vytvořit kompletní deník ve formě záznamu na diktafon.

2) Přepsat záznamy do textové podoby – stažitelné publikace s analýzou průběhu a následnými odbornými a laickými tématickými rozhovory, volně šiřitelnými ze stránek PERAMOSTU a jejich kanálech na YouTube a Facebooku. Jinými slovy výsledky bez cenzury.

 

Jednotlivé fáze projektu 402

 1. Životní příprava – trvala přes 3 roky:
 • pobyt v temnotě 10 a 21 dnů,
 • několik 21 denních půstů,
 • 40 denní půst,
 • intuitivní kresba,
 • život ze srdce.
 1. Příprava před odjezdem (14 dní)
 2. Realizace projektu (42 dní)

  42 dní – příjezd + 40 + odjezd

  Nahrávky na diktafon, intuitivní kresba ve tmě.

 3. Návratovka (90 – 365 dní)

  Návrat k běžné stravě (pokud bude třeba)… 1,5 násobek trvání půstu (60 dní)

  Analýza dat – spolupráce s odborníky, zpracování dokumentace, videí, rozhovorů, odpovědí na otázky, e-knihy volně ke stažení. (3 – 6 měsíců)

Minimální odhadovaná časová náročnost: 6 měsíců.

Finanční náročnost: cca 400 000 Kč, v závislosti na aktuálních proměnných (níže).

 • Plat náhradníka – projektového manažera PERAMOSTU.
 • Kompenzace ztráty části zakázek.
 • Pronájem „ve tmě“.
 • Náklady na čas a zpracování dat, vč. překladatele.
 • Prezentace výsledků.

Do částky raději nepočítám zajištění životních situací v závislosti na propastné sociální izolaci, která bude následovat několik měsíců a možná i let, kdo ví. Očekávám problémy v mnohem razantnější míře než u předchozích pokusů, kde dopady cítím dodnes – ztratil jsem mnoho přátel (pseudopřátel) a spolupracovníků, kteří nerozumí a mnohdy citelně odsuzují mé bádání. Rád bych se mýlil, ale tento scénář se opakuje a je přímo úměrný hloubce pokusu.

 

A třeba to bude všechno úplně jinak.
Oni ty věci se dějí přesně tak, jak si myslíme, že se dějí.

 

Jak to vidím sám za sebe.

Projekt realizuji v každém případě. Kdy, to záleží na podmínkách. Předpokladem je dostatek materiálních prostředků, finančních prostředků a schopného lidského kapitálu, aby bylo zabezpečeno, že až budu „mimo“, a to počítám minimálně celých 5 měsíců, budou aktivity a projekty, které jsem rozvíjel v předchozích letech a zejména Peramost, pokračovat dál bez problémů.

Z důvodu soukromí a nezávislosti, tzn. aby celý projekt proběhl bez vnějších narušení (zvědavců, skeptiků, příznivců, médií a fanatiků), skutečné datum a místo absolvování pobytu prozradím pouze pracovní skupině lidí, kde bude minimálně jeden badatel, jeden psycholog a jeden duchovní (ve smyslu hledající Pravdu v nitru, NE ezoterický obchodníček, hledající plnou peněženku na úkor hlouposti ostatních). Po návratu a zpracování informací, budou údaje od A do Z veřejné.


 

Lidi, ať se vám všem daří a mějte se rádi.

luky