Formáty papírů A4, B4, C4, RA a SRA

Orientační tabulka rozměrů papírů pro tvořivce.
To se hodí…

  A [mm] B [mm] C [mm] RA [mm] SRA [mm]
0 841 × 1189 1000 × 1414 917 × 1297 860 × 1220 900 × 1280
1 594 × 841 707 × 1000 648 × 917 610 × 860 640 × 900
2 420 × 594 500 × 707 458 × 648 430 × 610 450 × 640
3 297 × 420 353 × 500 324 × 458 305 × 430 320 × 450
4 210 × 297 250 × 353 229 × 324 215 × 305 225 × 320
5 148 × 210 176 × 250 162 × 229
6 105 × 148 125 × 176 114 × 162
7 74 × 105 88 × 125 81 × 114
8 52 × 74 62 × 88 57 × 81
9 37 × 52 44 × 62 40 × 57
10 26 × 37 31 × 44 28 × 40