Kniha Jak to bylo s osvobozením Plzně?

article146.jpg

Kniha o protifašistickém odboji v Plzni za 2. světové války a květnovém povstání Plzeňanů v roce 1945.

Napínavé čtení o reálných událostech podle svědectví J. Maršáka a Václava Kubáta. Zažijete děs i frašku válčení. Kniha popisuje i akce Plzeňanů proti okupantům, hrůzu bombardované Plzně a další. Naleznete zde dobové fotografie v ucelené podobě.

Příběhy doplňují údaje o osvobození Plzně od historika V. Laštovky.

Jde o velice čtivé dílo i pro ty, kteří se historií a válčením nezabývají. Pro historiky a „válečníky“ je klenotem.

Kniha má 120 stran, sestavil a k vydání ji připravil J. Boštík a kolektiv spolupracovníků.

Vyzvednout ji lze ve středisku PERAMOST, za cenu 160 Kč.


Válka – smrt, mrzačení a zbídačení lidí a všeho živého – provází lidstvo po tisíciletí. Ničivost jejích nástrojů dosáhla hrozivých stupňů. Řešení sporů válkou není důstojné lidské civilizace 21. století.

Tato publikace vychází proto, aby připomněla válečné utrpení, které zažívali lidé jako my, v ulicích, kterými denně procházíme.

Přes krutou zkušenost druhé světové války, dalších válek a konfliktů, které po ní následovaly, dnes sledujeme pomocí techniky ještě větší hrůzy v přímém přenosu v televizi.

Nesmíme zapomenout na to, čím naši předkové prošli, proč tomu tak bylo. Je to nutné k pochopení, co se děje dnes v jiných zemích, a co strašného ještě mnozí politici bohužel stále chystají.